Биохимия

Альбумин - UTS, 100 мл

Альбумин - UTS, 100 мл

Железо-ФЗ - UTS, 100 мл

Железо-ФЗ - UTS, 100 мл

Кальций - UTS, 100 мл

Кальций - UTS, 100 мл

Кислая фосфатаза

Кислая фосфатаза

Креатинин - UTS, 100 мл

Креатинин - UTS, 100 мл

Креатинкиназа- UTS, 100 мл

Креатинкиназа- UTS, 100 мл

Лактатдегидрогеназа

Лактатдегидрогеназа

Магний - UTS, 100 мл

Магний - UTS, 100 мл

Мочевина - UTS, 100 мл

Мочевина - UTS, 100 мл

Общий белок - UTS, 100 мл

Общий белок - UTS, 100 мл

ОЖСС - UTS, 100 мл

ОЖСС - UTS, 100 мл

Фосфор-УФ - UTS, 100 мл

Фосфор-УФ - UTS, 100 мл

Хлориды - UTS, 100 мл

Хлориды - UTS, 100 мл